Belgian Rail Freight Forum

Belgisch forum van spoorvrachtoperatoren in het kader van Rail Freight Forward.

Spoorvrachtoperatoren pleiten voor meer vracht op het spoor. 

Rail Freight Forward is een Europese vereniging van spoorvrachtoperatoren die een sterke ambitie hebben om de negatieve impact van vrachtvervoer op mobiliteit en klimaat drastisch te verlagen. Deze Europese belangenvereniging bestaat uit 18 leden.

Het Belgisch Forum van Spoorvrachtoperatoren brengt spoorgoederenvervoerders samen die actief zijn in België. Het forum heeft de ambitie om de volumes van goederenvervoer over het spoor in België en Europa te verhogen. Met een huidig transportmodel van 74% transport via de weg en de voorspelde groei van de transportsector van 30% tegen 2030, is een modal shift naar goederenvervoer via het spoor sociaaleconomisch een betere oplossing om de negatieve impact op klimaat, mobiliteit en gezondheid tegen te gaan.

Wat willen we?

Een trein door het land rijden moet even gemakkelijk worden als rijden met de vrachtwagen. 

De ambitie van de belangenvereniging is het aandeel van spoorvrachtvervoer in België te verdubbelen van 10% (ten opzichte van 18% in Europa) naar 16% (ten opzichte van 30% in Europa) tegen 2030.

Waarom is dit nodig?

Vrachtvervoer verwacht een stijging van 30% tegen 2030. 

Het vrachtvervoer in België en ook in Europa stijgt met 30% tegen 2030. Versnelde en drastische innovatie en investeringen in bijkomende wegcapaciteit zullen geen soelaas bieden. Bij de verwachte stijgende vraag naar mobiliteit en bij ongewijzigd beleid, creëert mobiliteit zijn eigen ondergang. Er moet dringen werk gemaakt worden van een shift van vrachtvervoer van de weg naar het spoor. Het spoor is een reëel en duurzaam alternatief dat zonder grote investeringen nu al beschikbaar is.

Hoe kunnen we deze shift bereiken?

Door spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en beleidsmakers in België en Europa te betrekken bij het realiseren van deze modal shift.

 

 

Contact us

Go!

Instagram

Downloads

Some files may play/stream/display when you try to download them depending on your browser settings. If this happens and you prefer to download instead please right click download button and select "Save destination as..."


Teaser video

The Belgian Rail Freight Forum unites rail freight operators that are active in Belgium. The forum has the ambition to double the volumes of freight transport by rail in Belgium and Europe.

BRFF Brochure in Dutch

Download our brochure in Dutch here.

BRFF Brochure in French

Download our brochure in Dutch here.