Call to coordination mechanism

Belgische spooroperatoren vragen de dringende oprichting van een coördinatiemechanisme

12.07.2019 – In een gemeenschappelijk brief vragen de spooroperatoren die in België actief zijn in het vracht- en personenvervoer, aan infrastructuurbeheerder Infrabel om dringend het door de Belgische wetgeving voorziene coördinatieorgaan op te richten dat de verschillende operatoren betrekt in de planning van de werken op het Belgische spoornet.

De spooroperatoren wensen dat volgende punten op de eerste vergadering van dit orgaan worden besproken:

 1. Procesmanagement van de werken uitgevoerd door Infrabel en de impact van de werken op de spooroperatoren
 2. Procesmanagement van de noden van de capaciteit van infrastructuur
 3. Procesmanagement van de beschikbaarheid van de capaciteit bij storingen
 4. Procesmanagement van de implementatie van nieuwe regelgeving

Aanpassing van de netverklaring 2019 met inbegrip van resultaatsverbintenissen, KPI’s en compensatiemechanismen

Les opérateurs ferroviaires belges demandent la création urgente d’un mécanisme de coordination

12.07.2019 – Dans une lettre commune adressée à Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, les opérateurs ferroviaires actifs en Belgique dans le transport de personnes et de marchandises lui demandent de mettre urgemment en place l’organe de coordination prévu par la loi, qui implique les différents opérateurs dans le planning des travaux sur le réseau ferroviaire belge.

Les opérateurs souhaitent que les différents points ci-dessous soient abordés  lors de la première réunion :

 1. Procesmanagement des travaux exécutés par Infrabel et leur impact sur les opérateurs ferroviaires
 2. Procesmanagement des besoins de la capacité de l’infrastructure
 3. Procesmanagement de la disponibilité de la capacité en cas de perturbations
 4. Procesmanagement de l’implantation de la nouvelle réglementation
 5. Adaptation du document 2019 de référence du réseau, avec intégration des engagements de résultats, indicateurs de performance (KPI’s) et mécanismes de compensations.

 

Download:

COMMUNIQUE DE PRESSE – Les opérateurs ferroviaires demande un mécanisme de coordination

PERSMEDEDELING – Belgische spooroperatoren vragen oprichting van coördinatiemechanisme

No Replies to "Call to coordination mechanism"


  Got something to say?

  Some html is OK