Twee steunmaatregelen voor meer multimodaliteit

“Vervoerders willen graag shiften naar het spoor om uit de file te geraken. Maar het gebrek aan multimodaal materiaal en de overslagkost van gemiddeld 40 euro houdt hen nog te vaak tegen. Regionale steun via bijvoorbeeld een overslagcheque kan enorm helpen en valt qua kost in het niets bij de maatschappelijke baten die ‘meer spoor’ met zich meebrengt.”

Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum

Onze grote afhankelijkheid van vrachtwagens voor goederentransport (75%) heeft een enorme maatschappelijke kost op vlak van congestie, CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Er is grote consensus dat de verschuiving naar het spoor dringend nodig is – minder vrachtwagens zorgt voor minder file en de CO2-uitstoot en luchtvervuiling zijn resp. 9 en 8 keer lager.

Vandaag weerhoudt de overslagprijs van weg naar spoor (gemiddeld 40 euro per container) echter nog teveel vervoerders om hun cargo te shiften. Nochtans valt de overslagkost in het niet bij het veelvoud aan maatschappelijke baten (of vermeden kosten) die meer spoorvervoer opbrengen.

 

Met Febetra stellen wij twee steunmaatregelen voor om vervoerders naar het spoor te ‘nudgen’:

  1. Een investeringssteun die wegtransporteurs vergoedt voor de aanschaf van multimodale goederendragers en handling equipment om de switch tussen verschillende transportmodi te maken.
  2. Een overslagcheque van € 40 per unit die wegvervoerders aanmoedigt en compenseert voor het overhevelen van en naar de maatschappelijk meest efficiënte vervoersmodus.

Hoeveel kost dit dan? Een budget van € 30 miljoen per jaar volstaat om 750.000 eenheden van de weg te halen. Dit is een peulschil t.o.v. de maatschappelijke baten: jaarlijks besparen  we hier 1.000 verliesuren per werkdag op de Belgische wegen en €125 miljoen aan maatschappelijke kosten mee uit.

Waar moet dit geld vandaan komen? Een potentiële bron kan de huidige km-heffing en de eventuele toekomstige CO2 taks zijn. Zo ontraadt men het gebruik van truck over grote afstanden in België én stimuleert men het multimodaal denken door wegtransporteurs. Twee vliegen in één klap.

Wegtransport blijft essentieel voor de logistiek in België. Maar om de positie van ons land als logistieke topregio in Europa te verankeren, moeten we een beter evenwicht nastreven tussen de modi en een vlotte mobiliteit waarborgen. Spoor en binnenvaart zijn daarin perfect complementair aan de weg.

 

1 Reply to "Twee steunmaatregelen voor meer multimodaliteit"


Got something to say?

Some html is OK